Krigsbarn kallas de barn som kom till Sverige från Finland under åren 1939-1945.
Krigsbarn.se är en portal för krigsbarnsföreningar och presenterar möten där aktiviteter finns. Här publicerar respektive lokalförening sin egen information om möten och intressanta händelser.

De Finländska krigsbarnen skickades från Finland till Sverige under andra världskriget. Under vinterkriget 1939-40 och fortsättningskriget 1941-44 reste 72 000 barn med lapp om halsen, ensamma eller med syskon, den långa vägen till Sverige. Vi kom med tåg hela vägen upp till Haparanda eller med båt till Skeppsbrokajen i Stockholm. Många gånger helt ovetande om att vi reste till ett främmande land. Chocken  blev stor när ingen förstod vad vi sade och vi inte heller förstod vad som sades till oss.
Tanken var att vi skulle stanna några månader -tills kriget var över.
Men åren gick och snart var det finska språket glömt. Vid  återresan var det tvärt om hemspråket som försvunnit. Också minnena av den egna familjen, om barnen varit små, var utsuddade.
Dessa många avsked  under vår barndom och byte av familjer har stannat kvar som en känsla av övergivenhet, osäkerhet och sorg hos många av oss. Cirka 15 000 återvände inte till Finland utan blev kvar som fosterbarn eller adoptivbarn.  Krigsbarn skickades även till Danmark och Norge, dock i betydligt mindre utsträckning.

Barnförflyttningen till Sverige

Redan under vinterkriget 1939 började barn från östra Finland att anlända till Sverige. Snabbt bildades det genom samverkan många olika hjälporganisationer, som Centrala Finlandshjälpen och i Finland Nordiska Hjälpcentralen. Viljan att hjälpa var stor, då Sveriges samhörighet med Finland var djupt rotad efter den långa tid som Finland tillhört Sverige. Det fanns också en betydande svensktalande minoritet i Finland. Många fosterhem öppnades i Sverige liksom ett flertal barnhem och sjukhem.