Slaget vid Suomussalmi : Om hur den finska sidan använde manövertänkande, taktiska grundprinciper och förmågor

Slaget vid Suomussalmi : Om hur den finska sidan använde manövertänkande, taktiska grundprinciper och förmågor. Väinö Lilja; Försvarshögskolan [2009] Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Försvarshögskolan Finlands kamp mot det mycket större Sovjetunionen under vinterkriget skildras i denna uppsats i form av en fallstudie av slaget i Suomussalmi. Det görs även en […]

Den stora barnförflyttningen från Finland till Sverige 1939-1946 : En studie av förflyttningens organisering i Sverige och Finland. Marielle Fellman; Örebro universitet [2010]

Den stora barnförflyttningen från Finland till Sverige 1939-1946 : En studie av förflyttningens organisering i Sverige och Finland. Marielle Fellman; Örebro universitet [2010] Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap. Studie över barnförflyttningen mellan Finland och Sverige under Vinterkriget och Fortsättningskriget. Läs mer eller hämta hem uppsatsen i dess helhet.

Ensam i ett okänt land – hur fyra finska krigsbarn minns sina upplevelser i Sverige under andra världskriget. Camilla Dahlborg; Mittuniversitetet [2008]

Ensam i ett okänt land – hur fyra finska krigsbarn minns sina upplevelser i Sverige under andra världskriget Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete av: Camilla Dahlborg; [2008] Läs mer och hämta hem uppsatsen från denna sida. Sammanfattning: Förevarande kvalitativa studie hade som syfte att få fördjupade […]

Krigsbarn i Alvesta – En studie av hur folkskolan i Alvestabygden såg på finska krigsbarn åren 1941-1945. Per Svensson; C-uppsats, Växjö universitet, Institutionen för humaniora. [2007]

Krigsbarn i Alvesta : En studie av hur folkskolan i Alvestabygden såg på finska krigsbarn åren 1941-1945. Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora. Författare :Per Svensson; [2007] Mer information om uppsatsen och möjlighet att hämta hela uppsatsen finns här. Sammanfattning: Studiens övergripande syfte är att undersöka institutionen folkskolans syn på finska krigsbarn i Alvestabygden åren 1941-1945. […]

Finska krigsbarn: C-uppsats från Luleå tekniska universitet, Industriell ekonomi och samhällsvetenskap. Författare: Elin Innala; [2006]

Finska krigsbarn: C-uppsats från Luleå tekniska universitet, Industriell ekonomi och samhällsvetenskap. Författare: Elin Innala; [2006] Läs mer om uppsatsen eller hämta hem den som pdf från denna sida. 1939 bröt andra världskriget ut i Europa. Samma år drogs även Finland in i kriget. Sverige ville stödja sitt broderland under kriget mot Sovjet, en rad olika […]