Krigsbarnsföreningar sedan 8 februari 1992.

Den äldsta krigsbarnföreningen i Sverige startades i Stockholm 1992. Därefter följde föreningar runt om i landet och med tiden också ett riksförbund. Syftet var att utgöra ett stöd för medlemmarna genom att möta behovet av förståelse för och samtal kring de ovanliga och svåra erfarenheter som blivit de finska krigsbarnens lott.

Vi var ca 70.000 barn som reste med lapp om halsen, ensamma eller med syskon, den långa vägen till Sverige. Vi kom med tåg hela vägen upp till Haparanda eller med båt till Skeppsbrokajen i Stockholm. Många gånger helt ovetande om att vi reste till ett främmande land. Chocken  blev stor när ingen förstod vad vi sade och vi inte heller förstod vad som sades till oss.
Tanken var att vi skulle stanna några månader -tills kriget var över.
Men åren gick och snart var det finska språket glömt. Vid  återresan var det tvärt om hemspråket som försvunnit. Också minnena av den egna familjen, om barnen varit små, var utsuddade.
Dessa många avsked  under vår barndom och byte av familjer har stannat kvar som en känsla av övergivenhet, osäkerhet och sorg hos många av oss.
Till minne av våra båtresor sattes det upp en Minnesplatta av Riksförbundet Finska Krigsbarn  19 september 1999 på Skeppsbron nummer 28 i Stockholm.

Det finns en förening för finska krigsbarn i Stockholm som träffas i Vita salen plan 1, Sverigefinska skolan i Stockholm, Fridhemsgatan 17-19.
Träffarna börjar kl 16.30 och slutar 19.30.
………………………………………………………………

KRIGSBARNSMÄRKE.

Stockholm har fått sitt krigsbarnsmärke, se nedan.

Det är 17 mm långt och består av en förgylld björkruska med blågula och blåvita band om skaftet.Bastumärke

Den anonyme donatorn är av den åsikten att även finska krigsbarn skulle ha ett helt eget märke här i Sverige.
Märket symboliserar det mest finska vi har i våra hjärtan, vår bastukultur med den tillhörande bastukvasten av björk.