Republikens presidents hälsning till de utlandsfinländska organisationerna på självständighetsdagen 6.12.2011.

 

Vi firar självständighetsdagen med att visa högaktning gentemot alla dem som har byggt upp vårt land till ett jämlikt välfärdssamhälle.

Finland är en del av den internationaliserade världen. Vi är aktiva i Europeiska unionen, Förenta nationerna och i många andra internationella organisationer. Vi har visat att Finland också i svåra situationer är redo att söka gemensamma lösningar.

Det internationella samfundet bör handla ansvarsfullt. En ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling är en utmaning som vi måste svara på globalt, på ett sätt som bär från denna generation till nästa generation.

Finlands näringsliv har internationaliserats snabbt, och kulturutbytet över gränserna växer. Utlandsfinländskheten hör till samma utveckling. Man flyttar både från och till Finland i olika skeden av livet.

Ni, finländare ute i världen, bygger era egna liv och är samtidigt med och skapar bilden av Finland i era samhällen. Ni är sändebud för Finland i en omgivning som blir allt mer mångkulturell. Dessa erfarenheter förmedlas via er också hit till hemlandet. Jag hoppas att de bidrar till att visa den kraft och rikedom som tolerans och mångsidighet medför. Vi vill utveckla vårt land som en öppen, nordisk demokrati.  Detta beskriver också temat jag valt för denna självständighetsdag: ”Ett jämlikhetens och samarbetets Finland – ansvar för Finland och ansvar för världen”.

Det här är det femte året i följd som jag sänder er en hälsning på självständighetsdagen.  För oss och för Finland är det viktigt att era band till hemlandet hålls starka.

Jag vill framföra min varma hälsning till er på Finlands 94:e självständighetsdag!

Tarja Halonen
Republikens president

* * *