I Stockholm firades självständighetsdagen med gudstänst i Finska kyrkan. Därefter hedersuppvaktning vid minnestavlorna över de stupade av representanter från ett flertal veteranorganisationer.
Ordf. i Stockholmsföreningen Gui/Doris Emanuelsson lade ner blommor. Efteråt bjöds på kyrkkaffe med tårta i de finska färgerna.