Ivar Lo-Johanssons personliga pris 2011 har tilldelats litteraturvetaren Margareta Wersäll. Priset går till avhandlingen Fattighusliv i ensamhetsslott-Ivar Lo-Johansson och de äldre i samhällsdebatt och dikt. (Uppsala Universitet).

Avhandlingen är en studie i opinionsbildning, den undersöker Ivar Lo-Johanssons stridsskrifter och radioprogram om åldringsvården. I slutet av 40-talet reste författaren runt och skrev om vanvård och sysslolöshet: hur äldre berövas sin identitet och förnekas mänskliga behov. Han banade väg för åldringsvård i hemmen. Ivar Lo-Johanssons debatt om Ålderdoms-Sverige har fått förnyad aktualitet i den larmande äldrevårdsdebatten 2010.

Avhandlingen från 2006 följdes av Margareta Wersälls populärvetenskapliga Ivar Lo-Johansson och kärleken. Kvinnorna i hans liv och verk. 2010 (Natur och Kultur).

Ivar Lo-Johanssons personliga pris utdelas av Ivar Los Författarfond bestående av representanter för Sveriges Författarförbund, ABF och Svenska Akademien och är med sina 320.000 kronor Sveriges största litterära pris till en svensk författare.

Margareta Wersäll är ledamot i Stockholmsföreningen Finska Krigsbarn.