Vi i arbetsgruppen i förra styrelsen i Stockholmsföreningen Finska Krigsbarn samlades i maj på Blå Porten för att avsluta ett projekt vi haft gällande Gemensamt äldreboende, terapi och rehabilitering för finska krigsbarn i Stockholmsföreningen.

Efter att ha sänt ut en Enkät angående ovan frågor beslöts att då intresset inte varit tillräckligt stort, det nu var tid att avsluta vårt arbete.
Vi träffades på Blå Porten och återupplivade de trevliga och givande stunderna vi haft i samband med projektet.
På bilden: Aulis Hansson, Gui Emanuelsson och Yrsa Avellán.

Text o bild: Gui Emanuelsson