Lördagen den 18 december 2010 kl 10.00 – 14.00 äger Pertti Kavéns disputation rum i Helsingfors Universitet. Kavéns doktorsavhandling ”I skuggan av det humanitära. Politiska faktorer i Finlands barnförflyttningar till Sverige under krigsåren och efter kriget”. Opponent är professor Maria Lähteenmäki från Öst-Finlands universitet och handledare har varit professor Henrik Meinander. Disputationen sker på finska. Alla krigsbarn är välkomna och det blir kaffeservering efter disputationen.