I Småland finns det verksamhet bland annat i Oskarshamn, där fd Riksförbundet Finska Krigsbarns ordförande Leila Ulvemo nu är kontaktperson.

Gästföreläsningar om krigsbarn på skolor, föreningar och i andra sammanhang kan bokas.

Kontakta Leila Ulvemo, tel 070-529 86 33.
E-post: leila@ulvemo.com

………………………………………………

 

Småland/Öland röstar i finska valet.

Krigsbarnet Leila Ulvemo tillsammans med Honorärkonsuln i Oskarshamn, Ingvar Persson, i Finlands tjänst under förhandsröstningen till Finlands Riksdag.

I Småland fanns endast två röstlokaler, en i Jönköping och en i Oskarshamn.
Röstantalet fördubblades mot förra gången 2007.
Leila Ulvemo