Finlands Krigsveteraners förtjänstmedalj

Finska Krigsveteraner i Stockholm, som haft ett flerårigt gott
samarbete med Stockholmsföreningen Finska Krigsbarn, visade
sin uppskattning genom att tilldela två av medlemmarna i
krigsbarnsföreningen var sin förtjänstmedalj till:
Ordförande Gui/Doris Emanuelsson och styrelsemedlemmen Soili Andersson.
De erhöll Finlands Krigsveteraners Förtjänstmedalj som
överlämnades den 13.12.2007.