Vi försöker starta upp någon form av rehabilitering, terapi och gemensamt boende på äldre dagar. Som ni nog förstår är vi alldeles i början av projektet med att utröna vilka möjligheter som finns.
Bilden visar oss sju krigsbarn i projektgruppen under ett besök på Härmä Spa i Finland. På bilden syns även ledningen för Härmä Spa samt representanter för vårdbolag i Sverige, som är involverade i projektet.
Foto: Hannele Yli-Viitala, Komiat-lehti.