Margareta Wersäll var föredragshållare med ämnet ”Hur en bok blir till”. Hon beskrev en intressant och tankeväckande procedur från tanken på att skriva en bok tills den var färdig. Hon gav också tips om tex skrivarkurser där övningar om hur beskrivningar av skeenden kunde göras så att dessa blir fängslande och gav läsarens fantasi lust till fortsatt läsning. Margareta gav oss rådet att skriva, skriva och skriva om så bara för sig själv eller för familjen.
En som kan tas som ett exempel, och som skrev en bok, var en av frågeställarna under mötet Timo Ekholm. För honom blev boken ett livsmål och en bekräftelse. Övning ger färdighet så sätt igång bara.

VD för Härmä Spa i Finland, Jan-Erik Hagfors, berättade bland annat om de erfarenheter som gjorts efter att testgruppen i projektet besökte Härmä i somras. Notera att Härmäs anläggning syns i bakgrunden.