Den stora barnförflyttningen från Finland till Sverige 1939-1946 : En studie av förflyttningens organisering i Sverige och Finland. Marielle Fellman; Örebro universitet [2010]

Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
Studie över barnförflyttningen mellan Finland och Sverige under Vinterkriget och Fortsättningskriget.

Läs mer eller hämta hem uppsatsen i dess helhet.