Slaget vid Suomussalmi : Om hur den finska sidan använde manövertänkande, taktiska grundprinciper och förmågor. Väinö Lilja; Försvarshögskolan [2009]

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Försvarshögskolan
Finlands kamp mot det mycket större Sovjetunionen under vinterkriget skildras i denna uppsats i form av en fallstudie av slaget i Suomussalmi. Det görs även en beskrivning av de militärteorier som är centrala för analysen i uppsatsen.

Läs mer eller hämta hem uppsatsen i dess helhet.